+420 792 215 585 | popovska@institut-libochovice.cz

Mentální operace

© Renata Popovská Institut duševního zdraví a FPSSR, 2017 – až po současnost

Rozdíl mezi mentální a fyzickou (chirurgickou – lékařskou) operací:

Lékařská operace orgánu lidského těla probíhá na fyzické úrovni těla. Tzn. Za použití chirurgických nástrojů a fyzického zásahu do těla. (řez, výměna kyčelního kloubu, profouknutí vaječníků apod.). Pacient následně trpí fyzickými bolestmi a pocity po zásahu.

Mentální operace spočívá v tom, že na duševní, chcete-li na duchovní úrovni, provádíme taktéž operace, za pomocí „výměny orgánů, použití pomyslných chirurgických nástrojů a bytostí k těmto účelům určeným“. Nezasahují fyzicky, pouze přepisují informace výměny orgánů. Pacient nepociťuje zásah do fyzického těla, nejsou bolesti po řezných ranách, výměně orgánu apod. Stav těla je takový, jaký byl před operací.

Výhody mentální operace:

Jelikož nezasahujeme fyzicky do těla, tělo si neprochází fyzickými zasaženími – řeznými ranami, pooperačními bolestmi, apod. Mentální operace umožňuje to, že za pomocí kvantové techniky vyměníme informaci orgánů, které jsou zasažené (vyměnímě je za zdravé). Pacient necítí žádnou fyzickou bolest, jako po řezných ranách. Nepotřebuje k operaci žádných anestetik. Žádné zotavovací procedury, jako u fyzických operací. Rekonvalescence je MINIMÁLNÍ.

Průběh mentální operace:

v tomto případě záleží na tom, o jakou mentální operaci jde. Každý orgán má svoji roli ve fyzickém těle. Následně potřebuje i odpočinek. Časy mentálních operací jsou různé. Pokud se jedná o mentální operaci mozku – v tomto případě je zapotřebí, aby byl „pacient“ (klient) v klidovém režimu, odpočíval, spal, podřimoval. A to z důvodu takového, že operace mozku je nejsložitější operací orgánu lidského těla a je zapotřebí maximálního klidu. Následně potom rekonvalescence klidová, kde pacient necítí fyzické zásahy, ale pociťuje únavu, kdyby v tomto případě šel proti únavě, účinky operace by byly tlumené díky tomu, že pacient nedopřál fyzickému tělu dostatečný odpočinek. Uzdravení by trvalo déle.

Operace výměny orgánů. V tomto případě můžeme mentální operaci provést za běžného chodu „pacienta“. Ničím neovlivňuje fyzickou schopnost pacienta, naopak, čím dříve mentálně zasáhneme, tím dříve dosáhneme účinku. Tělo vstřebá informaci a následně s ní pracuje. Opět „pacient“ necítí žádné fyzické zásahy a funguje tak, jako by se nic nestalo.

Close Menu