+420 792 215 585 | popovska@institut-libochovice.cz

Rozbory problémů za pomocí výkladů z karet Lenormand

Provádím výklad z karet Lenormand, které mi byly ze všech vykládacích nejsympatičtější.

Čím konkrétnější otázku položíte, tím konkrétnější odpověď dostanete!

Vykládám na otázky ohledně lásky, rodinných vztahů, zaměstnání, cestování, finančních situací apod.

Karty Vám poradí, jakým směrem se popřípadě můžete dát, co Vás čeká a co by jste mohli změnit apod.

Výklady karet lze vykládat několika způsoby.

Pro názornou ukázku postupu výkladu karet použiji otázku mého nejmenovaného klienta

otázka : Jak se bude vyvíjet můj pracovní život v té a té firmě? (klient uvedl své jméno, datum narození a jméno firmy, pro přesný výklad) . Takto je správě položená otázka pro výklad z karet mého postupu při vykládání. Druhý způsob na stejný druh otázky zní otázka : Co mě čeká v práci – v tomto případě se osobně neztotožňuji s podanou otázkou, jelikož klient pod pojmem CO ho čeká, očekává odpověď určovací – tzn. Co ho nezvratně čeká a nemine!

Jako příklad uvádím

OTÁZKA : Jak se bude vyvíjet můj pracovní život v té a té firmě?

VÝKLAD :

1. První kombinace karet KOSA – HAD – RAKEV poukazuje, na nějaké náhlé příchozí a nečekané útoky od starší ženy, na vyšší pozici, která bude mít zájem na tom, aby došlo k ukončení Vaší působnosti ve firmě, či funkci. Další kombinace karet HVĚZDY – PRUTY – PES poukazuje na vyjasňující rozhovor s jakýmsi mladším mužem, který firmě něco dodává (karty v této kombinaci mimo jiné hovoří o tom, že mladší muž úmyslně manipuluje s dodávkami zboží do Vaší firmy). Na základě rozhovoru s tímto mužem dojde k vyjasnění celkové situace ve Vaší firmě z Vaší pozice. Poslední kombinace karet ZAHRADA – PÁN – JEZDEC (doloženo na jezdce : DÍTĚ – KLÍČ – SRDCE) poukazuje na možné řešení nového začátku, které by bylo úspěšné. Tzn. Jelikož se ve výkladu objevuje Vaše osobní karta, vývoj situace ve firmě bude záležet pouze na Vašem postoji k dané situaci. Karty hovoří o tom, že pro mladšího muže bude toto zjištění nepříjemné. Karty ukazují, že dojde ke změně a tím se nastolí nový začátek působnosti ve Vaší firmě na Vaší pozici. Během výkladu s klientem jsem použila koučovací otázky, které informace z výkladu na něj nejvíce emocionálně zapůsobily. Klient sdělil, že má strach z jakékoliv kontroly z důvodu chyb, či krádeží ze strany jeho podřízených. V tomto případě jsem mu pomohla pomocí metody EFT zklidnit jeho emoční nerovnováhu.

2. OTÁZKA : CO MĚ ČEKÁ V PRÁCI?

VÝKLAD :

Jiný běžný druh výkladů : Zde kartářka neuvádí význam kombinací karet. Výklad na stejný druh karet a stejně vyložené karty vypadá následovně : Přijde Vám kontrola, která ukončí Vaší působnost, ve Vaší firmě. Žena je na vyšší pozici, je zákeřná a jde z nějaké instituce. Dále vidím dohady s mladým mužem, který s Vámi manipuluje a podvádí Vás. Toto všechno se bude dít v zimě, v prosinci do konce tohoto roku. Ten muž, co Vám dodává do firmy nějaké zboží, je hodně silný a vlivný, takže nemáte šanci se mu ubránit. Pro Vás to přináší hodně špatné zprávy ze strany kontroly, protože jste si vědom toho, co ten mladý muž dělá a tomuto jednání se neumíte ubránit. Jelikož se neumíte ubránit Vašemu dodavateli, přijdete ve Vaší firmě o Vaší pozici.

V tomto případě máme dva druhy výkladů na stejně vyložené karty, stejného typu ale jinak položené otázky. V prvním případě otázky č. 1 klient odchází emocionálně vyrovnaný se zrcadlem ze svého podvědomí a informací, že události se dají změnit. Ve druhém případě otázky č. 2 klient odchází od kartáře emocionálně rozladěný a s informací, že událost je dána – neměnná.

Běžný kartář si pohrává s psychikou a podvědomím klienta – nebo-li neřeší dopad výkladu na klientův budoucí psychický stav.

Historie výkladu z karet

Mademoiselle Lenormand, Court of Napoleon, © Renata Popovská IDZaFPSSR, z.s. 2017 – po současnost

Mademoiselle Lenormand je dodnes uznávaná a proslavená po celém světě, coby velká jasnovidka. Své slávy dosáhla především díky vykládacím kartám, které pravděpodobně sama vytvořila a které také nesou její jméno. Kdo tedy byla tato velká vizionářka?

Mademoiselle Lenormand se narodila 27. května 1772 ve francouzském Alenconu. Zemřela 25. června 1843 v Paříži. Její otec byl zámožný obchodník s látkami. Svoji dceru poslal na výchovu do ženského kláštera. Zde jeho dcera úspěšně předpověděla odchod matky představené do jiného kláštera. O své vizi pověděla ještě předtím, než celá situace nastala, a její uskutečnění ohromilo všechny řádové sestry.

Po otcově smrti se zchudlá rodina rozhodla zkusit štěstí v Paříži.

V tomto esoterickém srdci Francie se jí dostalo zasvěcení do rituálů a tajů vykládání karet. Její učitelé byli zběhlí ve veršování a předpovídání podle tradičního francouzského výkladu karet. Potkala další jasnovidnou ženu a společně se svým přítelem otevřeli salon pro pařížskou smetánku. Vykládali karty, prováděli astrologické rozbory a využívali ostatní techniky pro předpověď budoucnosti svých klientů.

V roce 1793 přišli do salonu madame Lenormand tři muži, kteří měli později sehrát důležitou roli ve francouzské historii: Marat, St.Just a Robespierre. Věštkyně jim všem předpověděla tragickou smrt. Dodala, že jeden z nich bude mít pompézní pohřeb čestného občana, ale další dva budou vystaveni pohrdání a výsměchu rozhněvaného davu. Jak předpověděla, tak se také stalo!

Mademoiselle Lenormand se stala častým hostem nejrůznějších salonů a pohybovala se v bohatých kruzích pařížské společnosti. V jednom z těchto „chic“ salonů se seznámila s Joséphine Beauharnais, manželkou Napoleona Bonaparte. Brzy po jejich prvním setkání se Mademoiselle Lenormand stala pravidelnou rádkyní budoucí císařovny.

Předpověděla jí, že jednoho dne bude Joséphine se svým manželem Napoleonem muset opustit francouzský trůn. Říká se, že když to Napoleon slyšel, rozesmál se. Jenže, kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe: historie potvrdila slova Mademoiselle Lenormand. Od té doby její sláva vzrostla a je dodnes nedílnou součástí francouzské historie.

Vlivní a bohatí Pařížané toužili po příležitosti navštívit „věštkyni Faubourghu Saint-Germain“ v jejím salonu v rue de Tournon. Její úžasně přesné předpovědi o budoucnosti a osudech jejích klientů jí přinesly slávu nejen ve Francii, ale i v cizině. Její život a schopnosti pomohly v té době zvýšit prestiž umění výkladu karet, budoucím generacím po sobě navíc zanechala soubor vykládacích karet, které stále svědčí o jejích vynikajících schopnostech věštění a předpovídání budoucnosti. Její karty používají s velkým úspěchem lidé v mnoha zemích celého světa.

Průběh výkladů

* Písemně na Váš e-mail

* Osobně v soukromí naší kanceláře

* Po telefonu

* Ve výkladu neuvádím časový horizont

* Výklad neprovádím na časové období

* Neprovádím výklady na úmrtí a smrt

UPOZORNĚNÍ!!

Stačí i jedna nejmenší změna ve Vašem životě a budoucnost se může změnit – může být již zcela jiná. Ve Vaší podvědomé mysli mohou být uložené negativní programy, které mohou negativně ovlivňovat Vaši budoucnost. Vaše bloky a problémy umíme zpracovat v mé další službě – terapii,kde Vám pomůžeme nastavit si pozitivní programy Vašeho podvědomého chování.

Způsob tohoto výkladu Vám umožňuje věci vždy nasměrovat, změnit, nebo nechat plynout.

Peníze za výklad Vám nebudou vráceny, pokud se s výkladem neztotožňujete, nebo je Vám výklad „proti srsti“.

Close Menu